Historie

Myslivecké sdružení v Sehradicích bylo založeno v rámci tzv. lidové myslivosti v roce 1950 a od té doby doznalo mnohých organizačních změn v  důsledku vytvoření střediskových obcí, kdy došlo ke sloučení honiteb Dolní Lhota, Horní Lhota, Slopné a Sehradice do jednoho celku. K novému rozdělení došlo v roce 1992, kdy se jednotlivá myslivecká sdružení vrátila k názvům a rozdělení jako před sloučením.

Myslivecké sdružení hospodaří na honebních pozemcích o rozloze 843 ha. V  honitbě se vyskytuje převážně spárkatá a černá zvěř. Drobné zvěře (bažant, koroptev a zajíc) je málo a nedosahuje ani normovaných stavů. Králík divoký se nevyskytuje vůbec. Sehradské myslivecké sdružení má 12 členů, schází se jedenkrát měsíčně, pořádají společenský ples s nabídkou mysliveckých specialit. V honitbě jsou vybudovány zásobníky na seno, krmelce, korýtka na jadrné a granulované krmivo a lizy.

Komentáře nejsou povoleny.