Historie

Začátky klubu seniorů spadají do roku 2010, kdy byl ustanoven tříčlenný přípravný výbor, jehož úkolem bylo vypracovat stanovy a s nimi podat žádost o registraci na Ministerstvo vnitra ČR.

Teprve po vyřízení všech formalit mohl klub zahájit svoji činnost, což se stalo na ustavující schůzi v březnu 2011, kde byl také zvolený výbor a odsouhlasený členský příspěvek. Občanské sdružení Klub seniorů Sehradice má zatím 25 členů – 20 žen a 5 mužů.

I když klub pracuje teprve krátkou dobu, může se pochlubit zdařilými akcemi. Za všechny jmenujeme zájezd na zahrádkářskou výstavu do Věžek, zájezd na Pustevny, kurz vaření a táborák. Scházíme se taky na neformálním posezení, kde díky našemu členovi si můžeme při kytaře zazpívat. Do konce roku nás ještě čeká další kurz vaření, kurz pletení, turnaj v kulečníku a mikulášský večírek.

Náš klub je zpestřením života seniorů a děkujeme zastupitelstvu obce za poskytnutou dotaci, která nám umožňuje tyto akce pořádat. Rádi mezi sebou uvítáme nové členy, kteří dovršili důchodového věku a mají chuť vnést do svého života nějakou změnu.

Komentáře nejsou povoleny.