Zastupitelstvo

Starosta: Jan Lukáč
Místostarostka: Silvie Pospíšilová
Členové zastupitelstva: Renata Březinová
  Ing. Alena Kutáčková
  František Kukučka
  Ladislav Zmeškal
  Bc. Josef Šůstek
  Zdeněk Šenovský
  Martin Heinz

Výbory zastupitelstva obce Sehradice

Finanční výbor
Předseda – Bc. Josef Šůstek
Členové – Mgr. Ing. Petr Kučera, Ing. Roman Heinz
Náplň práce výboru

Kontrolní výbor
Předseda – Zdeněk Šenovský
Členky– Ing. Alena Kutáčková, Ing. Daniela Šenovská
Náplň práce výboru

Výbor pro životní prostředí a lesní hospodářství:
Předseda – Ladislav Zmeškal
Členové – Bc. Josef Šůstek, Zdeněk Šenovský

Kulturní výbor
Předsedkyně – Silvie Pospíšilová
Členky – Renata Březinová, Ing. Alena Kutáčková
Náplň práce výboru

Komentáře nejsou povoleny.