Realizované projekty

V roce 2009
Dotace od Zlínského kraje na komplexní úpravu centrálního prostoru obce – I. etapa
Poskytnutí dotace na Czech-POINT – Kontaktní místo
Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na projekt Maňasovy Sehradice
Účelová neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na restaurování Božích muk

V roce 2008
Realizace úspor energie – Nová fasáda ZŠ a MŠ Sehradice
Informace o poskytnutých dotacích v r.2008

V roce 2007
Dotace Zlínského kraje na Maňasovy Sehradice
Program obnovy venkova 2007
Podpora zaměstnávání v naší obci v roce 2007

V roce 2006
Realizované projekty v roce 2006
Program obnovy venkova 2006

V roce 2005
Realizované projekty v roce 2005

Komentáře nejsou povoleny.