Ochrana obyvatelstva

 • Jak správně nahlásit mimořádnou událost (PDF)
 • Přehled možných zdrojů rizik a analýza ohrožení (PDF)
 • Přehled krizových stavů (PDF)
 • Vaše cesty k bezpečí … (PDF)
 • Chytré blondýnky radí (PDF)
 • Ochrana člověka za mimořádných událostí (PDF)
 • Výchova k požární ochraně – Příručka pro ZŠ (PDF)
 • Pro případ ohrožení (PDF)
 • Improvizované ukrytí (PDF)
 • Kde a jak se ukrýt při … (PDF)
 • Improvizovaná ochrana dýchacích cest a těla (PDF)
 • Povodně – na co se zaměřit po povodni – doporučení (PDF)
 • Nález nebezpečné látky – Příručka (PDF)
 • Krizový plán ORP Luhačovice – karta obce Sehradice (DOC)
 • Kde získat informace o charakteru možného ohrožení, připravených záchranných a likvidačních prací a ochraně obyvatelstva při vzniku mimořádné události (PDF)
 • Analýza rizik správního obvodu ORP Luhačovice (DOC)

Komentáře nejsou povoleny.