Pamětní kniha obce Sehradice

Obec Sehradice dlouhodobě zvažovala digitalizaci obecních kronik. Prozatím, byla na zkoušku zdigitalizována Pamětní kniha obce Sehradice z roku 1936. Digitalizaci se podařilo zařídit výměnou formou. Obec vložila knihu do depozitáře do okresní archivu na Klečůvce, kde věříme bude v nejlepších podmínkách pro další generace. Zároveň je povoleno si ji do budoucna krátkodobě vypůjčit (na různé akce). Zdarma, dostala obec od archivu digitální formu této kroniky. Přáním obce bylo přiblížit lidem historii Sehradic v elektronické podobě. Věříme, že bádání v textu bude pro Vás přínosné, ať už ho budete zkoumat doma u počítače, stažený na mobilu při jízdě autobusem nebo na dovolené. Digitalizace dalších, podstatně delších kronik, bude zvažována, až dle zájmu veřejnosti. 

Komentáře nejsou povoleny.