Na čem se pracuje

.

2021 září

 • Územní plán – 1. změna. Veřejné projednání je za námi. Nyní schválení krajským úřadem. Nakonec zastupitelstvem obce.
 • ZTV Losky. Právě jsme obdrželi od projektanta kompletní studii. Řešíme přístup k vlastní lokalitě. Podaří-li se, zahájíme diskusi s majiteli stavebních pozemků (nyní louka).
 • TJ Sokol – rekonstrukce šaten domácích, hostů, a zázemí. Podali jsme žádost o dotaci do NSA. Výsledek má být brzy známý.
 • Aréna – řešíme jak dál s částí „kulturní objekt“. Možnosti dotace už asi nebudou.
 • Aréna – Workoutové hřiště.
 • Most přes potok u Hinků.
 • Most a opěrná zídka u Šenovských.

.

2021 srpen

 • Po Koronavirové pandemii uskutečnila obec první velkou kulturní akci – Vojtův sportovní den and dětská srandolympiáda.
 • Otevřeli jsme zcela nové multifunkční sportovní hřiště (za koupalištěm) – část tzv. Arény. Akce byla spolufinancována z dotací.
 • Otevřeli jsme nové parkoviště (55 vozidel, za koupalištěm). Akce byla spolufinancována z dotací.
 • Uskutečnilo se letní kino (na koupališti). Přišlo neuvěřitelných 200 platících.
 • Finančně jsme se spolupodíleli na zpevnění cesty do Končin.
 • Obdrželi jsme dotaci na rekonstrukci podlahy sálu KD a rekonstrukci osvětlení v MŠ Sehradice. Na světlech se pracuje, v  KD začnou práce později.

.

2020 červen

 • Konec měsíce – start nejdražší akce roku 2020 – horní konec obce – zpevnění svahu potoka, rekonstrukce chodníku, zastávky a lávky k bytovkám.
 • Netrpělivé čekání na výsledek žádostí o dotaci na multifunkční hřiště (část Arény) a rekonstrukci koupaliště.
 • Stavební lokalita nad Losky – příprava podkladů, zahájení jednání s majiteli pozemků.
 • Dětský (a sportovní) Vojtův den na koupališti.
 • Mobilní rozhlas – 212 uživatelů. Zahájili jsme využívání anket – zapojení veřejnosti do dění v obci.

.

2020 leden

 • Snažíme se stihnout podání žádosti o dotaci na hřiště za koupalištěm.
 • Blíží se digitalizace jedné části obecní kroniky. Výsledky Vám ukážeme.
 • Mobilní Rozhlas má 165 odběratelů zpráv (do dotykových i klasických telefonů).

.

2019 prosinec

 • Počínaje jarmarkem, bude zahájeno natáčení kratšího časosběrného videa ze Sehradic. Materiál bude sbírán po dobu jednoho roku (kulturní akce, objekty, roční období).
 • Probíhají změny proj. dokumentace hřiště za koupalištěm – část „Arény“.
 • Práce na rozpočtu – vybrány hlavní investiční akce na další rok.
 • Práce na rozpočtu rekonstrukce bazénu – brouzdaliště.

.

2019 listopad

 • Chodník u obchodu – práce na srovnání stávajícího, ale nerovného povrchu.
 • Chodník a ujíždějící svah (horní konec) – po několikáté podání žádosti o dotaci SFDI. Příprava financování z vlastních zdrojů. Výběr zhotovitele.
 • Katastr – vytyčování parcel pozemků, které vznikly nově pozemkovými úpravami.
 • Uskuteční se koncert Hanky Křížkové.
 • Příprava tradičního posezení seniorů.
 • Menší přípravy – Lampionovho průvodu
 • Mobilní Rozhlas má k počátku měsíce již 137 odběratelů zpráv.
 • Aktualizace OZV – poplatky, svoz komunálního odpadu
 • Uskuteční se zájezd na Vánoční trhy – Bratislava

.

2019 říjen

 • Přípravy rozpočtu 2020
 • Zahájení provozu Mobilního Rozhlasu – roznos do domácností, publicita, registrace prvních uživatelů, první rozesílání zpráv.
 • Sokolovna – převzetí hotové stavby – podlaha, obložení stěn a vytápění.
 • Bude podána opět žádost o dotaci na rekonstrukci střechy ZŠ.
 • Plánované pořízení projektoru a plátna do kulturního domu – veřejné akce.
 • Odkup pozemku od LESY ČR, pro účely vodárenské čerpací stanice.

.

2019 září

 • Intenzivní výběr obecního malo-traktoru vč. nástaveb – údržba chodníků a veřejného prostranství.
 • Nevyšla žádost o dotaci pro hasičské dopravní auto. Příští rok podáme znovu.

.

2019 srpen

 • Sokolovna – začaly práce na rekonstrukci podlahy, obložení a vytápění.
 • Nový územní plán – probíhají přípravná jednání na jeho změnu (rozšíření o nová stavební místa)
 • Budova obecního úřadu – proběhla rekonstrukce zábran proti pádu sněhu ze střechy.
 • Budova obecního úřadu – je vybírán zhotovitel opravy v zimě poškozených přístřešků nad jednotlivými vstupy.
 • Ujíždějící chodník (horní konec) – aktualizují se podklady pro žádost na Státní fond dopravní infrastruktury.
 • Multifunkční hřiště a kulturní objekt (Aréna) – jsou vyjednávána povolení (hasiči apod.), vyhledáváme možnost dotací.

.

2019 červenec

 • Vyšla žádost o dotaci pro Sokolovnu.
 • Nevyšla žádost o dotaci pro ZŠ – střechu. Zkusíme znovu v další výzvě.
 • Nový územní plán – konala se schůze s veřejností – individuální diskuse nad možnými stavebními pozemky
 • Vojtův sportovní den + dětský den + letní kino. Přípravy byly veliké, vše zastavilo špatné počasí. Náhradní termín kina je 20. srpna. Náhradní termín Vojtova sportovního dne je 8. září.

.

2019 červen

 • Bylo otevřeno nově vybudované dětské hřiště za základní školou – přístupné veřejnosti.
 • Je vypracována projektová dokumentace (dále jen PD) na výstavbu multifunkčního areálu za koupalištěm – kulturní zázemí, velké hřiště (více sportů) a parkoviště.
 • Čekáme na výsledky podaných žádostí o dotaci. Žádost č. 1 – Sokolovna – rekonstrukce podlahy a vytápění tělocvičny. Žádost č. 2 – Rekonstrukce střechy (krytiny) základní školy.
 • Byla podána žádost o dotaci na nový dopravní automobil pro jednotku dobrovolných hasičů – výsledky v září.
 • V plném proudu jsou práce na změně územního plánu. Cílem je pomoc nové výstavbě a přírůstek počtu obyvatel.
 • Obec bude občany informovat o aktuálních/náhlých děních pomocí sms/aplikace. Aktuálně probíhá finální výběr poskytovatele této služby.
 • Budova obecního úřadu – v současné době je vybírán zhotovitel kompletní rekonstrukce zábran proti pádu sněhu ze střechy.
 • Bude zpracována PD na dětské brouzdaliště v areálu koupaliště.
 • Organizace tradičního festivalu dechové hudby – Maňasovy Sehradice (16.6.2019).
 • Pokračují práce na PD na výstavbu automatické tlakové stanice na vodovodu, naproti „Maryše“. Stavba zemního/šachtového typu. Posílení slabého tlaku vody pro všechny domácnosti za stanicí.

Komentáře nejsou povoleny.